Pierwotnie planowałem dramatyczny tytuł „Pracownia kończy działalność”. Jednak kiedy siadłem do pisania okazało się, że chcę zdecydowanie łagodniej potraktować siebie i to, co przez ostatnich dziesięć lat tutaj stworzyłem (ten…