Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. W tej notce wyjaśniam jakie dane, w jaki sposób i dlaczego są gromadzone i wykorzystywane.


Kto jest administratorem

Administratorem Twoich danych jestem ja – Jan Leśniak (osoba fizyczna), e-mail: konatkt@pracowniajanlesniak.pl


Jakie dane przechowuję

Jeżeli wykonałeś/łaś jedną z poniższych czynności przechowuję następujące dane:

 • Zapisanie się do newslettera: twój adres e-mail;
 • Subskrypcja bloga: twój adres e-mail;
 • Publikacja komentarza pod jednym z wpisów: twoje imię i nazwisko (jeśli podane), adres e-mail oraz adres IP;
 • Zwycięstwo w konkursie: twoje imię i nazwisko oraz adres pocztowy.

Jak przetwarzam twoje dane

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • Adres e-mail podany w subskrypcji bloga wykorzystuję do wysyłania automatycznego powiadomienia o nowym poście.
 • Adres e-mail podany podczas zapisywania się do newsletter’a wykorzystuję do wysyłania newsletterów.
 • Dane związane z publikowaniem komentarzy wykorzystywane są do zamieszczenia komentarza na blogu.
 • Imię, nazwisko i adres pocztowy, które podajesz mi w związku ze zwycięstwem w konkursie wykorzystuję w celu wysłania do ciebie nagrody.

Przekazywanie danych

Dostęp do konta, na którym przechowywane są dane jest chroniony hasłem. Dane osobowe przetwarzane są automatycznie przez witrynę WordPress.com w celach wymienionych powyżej.

W przypadku zwycięstwa w konkursie twoje imię, nazwisko i adres pocztowy przekazuję firmie kurierskiej / urzędowi pocztowemu w celu zrealizowania przesyłki.

Nie udostępniam Twoich danych żadnym podmiotom, jednak mam prawo przekazać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) i z tego prawa w uzasadnionych przypadkach będę korzystał.


Usunięcie danych

Dane będą przechowywane do momentu twojej rezygnacji lub usunięcia bloga pracowniajanlesniak.pl. Masz prawo w każdej chwili zażądać wglądu / sprostowania / usunięcia twoich danych. Poinformuj mnie o takiej decyzji mailowo na adres kontakt@pracowniajanlesniak.pl

 • Rezygnacji z newsletter’a możesz dokonać klikając w link znajdujący się na końcu każdej wiadomości wysłanej po 25 maja 2018.
 • Rezygnacji z subskrypcji bloga możesz dokonać klikając w link na końcu wiadomości z informacją o nowym poście.
 • Usunięcie danych związanych z komentarzem: poinformuj mnie o chęci usunięcia danych mailowo na adres kontakt@pracowniajanlesniak.pl, wraz z danymi usunę twój komentarz.
 • Usunięcie Imienia, nazwiska i adresu pocztowego: poinformuj mnie o chęci usunięcia danych mailowo na adres kontakt@pracowniajanlesniak.pl.

Pliki coockies

Nie zbieram w żaden sposób informacji, które samodzielnie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników bez ich zgody. Te pliki nie są udostępniane osobom trzecim.


Polityka prywatności Google Analytics

W celach analitycznych witryna korzysta z usługi Google Analytics. Usługa ta jest udostępniana przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje (zawierające również adres IP) generowane w ten sposób są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google korzysta z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązane to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyło adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z niektórych funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.